This website uses cookies to improve your experience.

Accept Refuse Privacy Policy

Stop med at ryge. Og begynd at leve.
Ring 80 31 31 31og lad os hjælpe dig med at forbedre din livskvalitet.
Når det handler om at kvitte smøgerne, klarer den højtuddannede del af befolkningen sig væsentlig bedre end personer med ingen eller kort uddannelse. Studier af social ulighed og dødelighed viser, at rygning og alkohol udgør størstedelen af den sociale ulighed – og næsten hele stigningen i den sundhedsmæssige ulighed siden 1985.
Sundhedsstyrelsen driver Stoplinien – en telefonservice hvor rygere kan få hjælp til at kvitte smøgerne. TBWA vandt et udbud om at udvikle en kampagne, som ikke blot promoverede Stoplinien men gjorde det på en måde, så målgruppen ville indse, at et rygestop faktisk havde et formål.
Målgruppen på lavtuddannede, +40-årige ville ikke blive påvirket af en skræmmekampagne. Dét er livet for kort til, det er lettere at kigge den anden vej. Vi valgte i stedet at lade kampagnen fokusere på livet efter et rygestop.

I TV spots fortalte identificérbare testimonialpersoner om deres liv, efter de var holdt op med at ryge. Om hvordan de nu kunne smage maden og havde kræfter til at lege med børnebørnene. TV spottene blev understøttet af annoncer, en Facebook side samt rekvirérbart materiale til lokale, kommunale aktiviteter, events i shoppingcentre etc.
I løbet af de tre kampagneperioder i 2015-2018 tredobledes antallet af opkald til Stoplinien 80 31 31 31. Desuden – og måske mere interessant på den lange bane – rapporterede Stopliniens medarbejdere om en stor stigning i antallet af ’reflekterende’ opkald med referencer til udsagn og detaljer i TV spottene.

Sammen med en gennemsnitlig stigning på ca. 35 % i varigheden af opkaldene indikerer dette, at kommunikationsstrategien virkede på den pågældende målgruppe.