This website uses cookies to improve your experience.

Accept Refuse Privacy Policy

Helene Hørdum Andresen

Graphic Designer

Med sin professionsbachelor i Brand Design har Helene erfaring med at designe, udvikle samt markedsføre brands og koncepter i krydsfeltet mellem strategi, branding, medier og visuel eksekvering.


E-mail: helene.hordum@tbwa.dk